Persontype og workshop

"Personality Indicator Report" (DISC)

Man’s main task in life is to give birth to himself, to become what he potentially is. The most important product of his effort is his own personality. (Fromm, 1947)

The Maxwell Method of DISC Report aims to help individuals identify their strengths and capitalize on their talents to make them more effective individuals. In identifying one´s own and others innate abilities, attributes, weaknesses and fears, the report help people communicate better and work together more effectively, it assists in the formation of self-directed work teams. Other uses it in staff recruitment, self-improvement, and team building.

Brug af testen: The Maxwell Method of DISC report tager ca. 10 min. at udfylde. Den består af 24 spørgsmål, som hver har fire forskellige mulige svar. Personen vælger det, som er “mest sandsynligt” og ”mindst sandsynligt”. Der er en tydelig anvisning på, hvordan man udfylder ”testen”. Svarerne bliver derefter lagt ind i forskellige grafer og viser dermed en persons profil. Testen bør følges op af en ca. 30-45 min. gennemgang for at sikre, at man forstår rapporten.

Hvad er DISC?

DISC-konceptet er baseret på William Marstons teorier, som beskriver, at mennesker besidder en eller flere personlighedstyper (styles):

(D) Dominance: Dette beskriver en person, som er direkte, beslutsom, er en problemløser, en person, som tager risici og som tager initiativ.
(I) Influence: Dette beskriver en person, som er entusiastisk, optimistisk, overbevisende, talende, impulsiv og emotionel.
(S) Steadiness: Dette beskriver en person, som er god til at lytte, en team-player, stabil, forudsigelig, forstående og venlig.
(C) Compliance: Dette beskriver en person, som er nøjagtig, analytisk, pligtopfyldende, forsigtig, præcis, omhyggelig og systematisk.

Forskning har vist, at adfærdsmæssige karakteristika kan grupperes i disse fire overordnede grupper, som kaldes Personlighedstyper (styles). Mennesker med samme personlighedstype viser en tendens til at udvise adfærd, som er almindeligt for denne type. De fleste personer har både en primær type og en sekundær type, men bevæger sig alligevel i forskellig grad inden for hver af de fire typer.

Hvordan fungerer testen?
Persontypetest
Man får tilsendt et link med konkrete spørgsmål. Her bliver efterfølgende genereret en individuel personlighedsrapport med udgangspunkt i de besvarede spørgsmål.
Kombinér test og workshop
Professionel sparring omkring testresultaterne
Det anbefales, at man supplerer testen med en workshop, da der altid vil være forskellige persontyper i et firma. Hvordan får man dem til at kommunikere- og samarbejde bedst muligt? Herudfra laves en skræddersyet handleplan.
Gennemgang af resultat
Flersidet individuel rapport
Resultatet bliver vist i en flersidet rapport, som gennemgås med hver enkel testede person. Det gør man, så man man får en faglig forståelse for sine kompetencer. Der vil være nogle træk, der er mere dominerende frem for nogle andre, alt efter hvem man er.
Skræddersyet tilbud
Et skræddersyet og uforpligtende tilbud
Vi skræddersyer et uforpligtende tilbud. Måske er du kun interesseret i test og rapport, eller måske vil du have et samlet tilbud på hele pakken? Kontakt os i dag og hør mere.

IntraProces tilbyder

The Leadership Game

”The John Maxwell Leadership Game” er et spil, som er baseret på John Maxwells bøger om ledelse. Spillet hjælper organisationer med at opdage deres styrker og svagheder inden for ledelse.

”The Leadership Game” er et spil, som er medrivende og udfordrer deltagerne til at have ærlige og konstruktive samtaler om principper og værdier inden for ledelse. Det er specielt designet til at hjælpe ledere med at afdække områder hos deres team, som har brug for at blive forbedret.

Det tager 2 timer at spille og har plads til 6-12 deltagere.

Klarhed
Et spil om at være afklaret
Hvor er du nu, hvor skal du hen og hvordan kommer du derhen?
Beslutsomhed
Når beslutningen er taget
Når man først har besluttet sig, og der ingen vej tilbage er.
Mod
Er du født frygtløs?
Selvom nogle mennesker naturligt er mere frygtløse end andre, er det noget, man kan øve sig på.
Ydmyghed
Helt udmærket uden store armslag
Mens tillid er et meget attraktivt træk hos ledere, er der intet som en ydmyg leder.

Gruppedynamik og sparring

Mastermind Groups

Together, we will learn how to effectively raise our leadership lid by understanding and implementing the principles found within different books by John Maxwell fx: “Leadership Gold, Becoming a person of influence, Put your dream to the test, The 15 invaluable laws of growth, Everybody communicates-few connect, Developing the leader within you 2.0”

En Mastermind-gruppe er et 6-10 ugers studie, som giver dig mulighed for at samles med like-minded mennesker, som ønsker at gøre personlig udvikling til et ”must”. Her deler deltagerne forskellige vinkler på livet samtidig med, at der sættes nye mål og handleplaner for egen udvikling.

  • Målet med en Mastermind-gruppe er at bringe “likeminded” mennesker sammen, som er dedikerede og motiverede til at arbejde med personlig udvikling (op til 10 mennesker).
  • Mastermind-gruppen mødes (online eller fysisk) en time om ugen i en periode for sammen at studere en af John Maxwells bøger.
  • Møderne er fortrolige og forløber professionelt med respekt for hver deltagers privatsfære og tid.
  • Det forventes, at man er engageret og forberedt til hvert møde, og at man har en positive attitude til forløbet.
  • I løbet af forløbet vil vi dele idéer og meninger, som hjælper os til at bedre at forstå materialet. Det er langt mere end bare at læse en bog for dig selv. ”We will be combining all of our minds to becoming a master mind”.
  • Du kan forvente, at din forståelse for lederskab forøges; ”raising the leadership lid to a new level”.
Mastermind Groups
Typisk 5-6 deltagere
Som regel er det en bog, man gennemgår. F.eks. en bog, hvor man læser 10 kapitler og gennemgår et tema efter hvert kapitel.
Hvem er John C. Maxwell?
Forfatter og taler
John C. Maxwell is a No. 1 New York Times bestselling author, coach and speaker who has sold more than 24 million books in 50 languages. ... He is the founder of The John Maxwell Company, The John Maxwell Team and EQUIP, a nonprofit organization that has trained more than 5 million leaders in 180 countries.
Hvor foregår mødet?
Hvordan afvikles møderne?
Disse forløb afvikles fysisk eller over Zoom på basis af spørgsmål, som man har fået tildelt.
Vil du høre om næste forløb?
Hvis du vil vide mere
Er du nysgerrig på at vide mere om dine muligheder for at deltage ved Mastermind Groups, kan du trygt henvende dig for at høre mere. Naturligvis helt uforpligtende.
Kontakt os allerede i dag
Få mere at vide

Har du spørgsmål til os, eller ønsker du at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at henvende dig. Vi skræddersyer en handleplan ud fra den enkeltes behov.  

Kontakt os
Kontakt os